ЗНАЙТИ ЛІКАРЯ ПО ПРІЗВИЩУ:

 

НОВИНИ

12 грудня 2012 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію, в якій вона закликає країни прискорити прогрес у справі досягнення загального охоплення послугами охорони здоров'я – принципу

, згідно з яким кожна людина, де б вона не перебувала, повинна мати доступ до якісних, недорогих медико-санітарних послуг, оскільки це є найважливішим пріоритетом міжнародного розвитку. У 2017 році Організація Об'єднаних Націй проголосила 12 грудня Міжнародним днем загального охоплення послугами охорони здоров'я.

В основі загального охоплення медико-санітарними послугами лежить Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я 1948 року, в якому право на здоров’я проголошується одним з основних прав людини. Гарне здоров’я дозволяє дорослим заробляти на життя, а дітям – вчитися, допомагає людям бути фінансово благополучними та забезпечує основу для економічного розвитку в довгостроковій перспективі.

Загальне охоплення послугами охорони здоров’я означає, що всі люди можуть отримувати основні якісні послуги охорони здоров’я, орієнтовані на найважливіші причини захворюваності та смертності, не відчуваючи при цьому фінансові труднощі. Загальне охоплення послугами охорони здоров’я забезпечує доступ до безпечних, ефективних і прийнятних за вартістю основних лікарських засобів і вакцин, захист від фінансового ризику. Ці послуги включають повний набір основних якісних послуг охорони здоров’я – від зміцнення здоров’я до профілактики, лікування, реабілітації та паліативної допомоги.

Щороку 12 грудня фахівці сфери охорони здоров’я розповідають про життя мільйонів людей, які все ще чекають медичної допомоги, закликають лідерів підвищувати обсяг і якість інвестицій в охорону здоров'я і рекомендують різним групам брати на себе зобов'язання, що допомагають наблизити світ до досягнення загального охоплення послугами охорони здоров'я.

Однією з умов забезпечення загального охоплення послугами охорони здоров’я у всьому світі є інвестиції в якісну первинну медико-санітарну допомогу, яка посідає центральне місце в зміцненні системи охорони здоров’я.

Вона є основною, найбільш наближеною до населення ланкою медичної допомоги, яка передбачає консультацію лікаря, забезпечує діагностику та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь чи інших станів, проведення індивідуальних санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, медичної профілактики захворювань, гігієнічного виховання та санітарної просвіти населення, реалізацію прав людини щодо охорони здоров’я дитини, матері та батька, а також направлення пацієнтів на отримання вторинної, третинної медичної допомоги та санаторно-курортного лікування. Завдяки первинній медико-санітарній допомозі люди, отримують широкий спектр медичних послуг максимально близько до середовища, в якому проживають.

З 2016 року у місті впроваджувались заходи у відповідності до «Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя». Фінансування заходів цієї Програми дало змогу стабілізувати кадрову ситуацію на первинній ланці за рахунок введення надбавок медичним працівникам за обсяг і якість виконаної роботи, забезпечити надання безоплатної невідкладної допомоги, придбати необхідне медичне обладнання (тести на визначення рівня цукру, електрокардіографи, сумки-укладки для лікарів та медичних сестер та інше), укомплектувати санітарним транспортом усі Центри первинної медико-санітарної допомоги, провести капітальні та поточні ремонти приміщень Центрів.

Здоров’я населення – необхідна умова для соціально-економічного розвитку країни; збереження здоров’я та забезпечення повноцінного життя людей, забезпечення максимальних показників здоров’я та благополуччя населення є одними з найважливіших цілей світової спільноти.