ЗНАЙТИ ЛІКАРЯ ПО ПРІЗВИЩУ:

 

НОВИНИ

Лікарі-рентгенологи відзначають своє професійне свято 8 листопада. Ця дата з 1895 року є днем, коли Вільгельм Конрад Рентген, проводячи черговий експеримент, відкрив рентгенівські промені. Це стало приводом до розвитку рентгенології - абсолютно нового тоді напрямку в діагностиці, медицині та науці.

Сам вчений тоді, можливо, ще не усвідомлював всю важливість свого відкриття, відмовлявся від назви променів його ім'ям і довгий час не патентував винахід, але воно швидко набуло широкого поширення і дало поштовх до нових відкриттів у фізиці, медицині, в археології та інших областях. Рентгенологія - медична - область клінічної медицини, що вивчає застосування рентгенівського випромінювання для дослідження будови і функцій органів і систем, а також для діагностики хвороб людини. Основними розділами є: медична рентгенотехніка, предметом вивчення якої є пристрій, монтаж і експлуатація рентгенівських апаратів.

Рентгенолог - відповідальна і дуже важлива лікарська професія, в якій високі технології тісно взаємопов'язані з кваліфікацією і досвідом. Адже від достовірної постановки діагнозу залежить ефективність будь-якого виду терапії, а значить, здоров'я і життя пацієнта. Рентгенологічні методи дослідження, за короткий історичний період свого розвитку і використання в медицині, перетворилися в один з провідних методів наукового і клінічного дослідження. За допомогою використання рентгенографії, рентгеноскопії, флюорографії, комп'ютерної томографії, лікар отримує можливість без інвазивного втручання спостерігати за функціонуванням багатьох органів і систем організму в нормі і при патології. Ця особливість робить рентгенологічні методи одними з найважливіших в діагностиці захворювань. За допомогою рентгенодіагностики забезпечується своєчасне розпізнавання різних захворювань, в тому числі і найчастіших різних травматичних ушкоджень, запалень, новоутворень. Предметом вивчення рентгенології, як науки, служить весь організм в цілому, і тому можна вважати цю науку і методи застосування її універсальними. При всіх видах рентгенологічних досліджень, пучок рентгенівських променів направляється на досліджувану частина тіла . Випромінювання, що пройшло через тіло пацієнта, потрапляє на плівку або цифровий приймач, який передає отримане зображення на екран комп'ютера. Зображення на плівці стає видимим після фотообробки.

Рентгенологічне дослідження засноване на особливій властивості рентгенівських променів проникати через щільні непрозорі середовища і поглинатися ними не однаковою мірою в залежності від їх хімічного складу і фізичних властивостей. В результаті на світлочутливому екрані, що сприймає рентгенівські промені, отримують пласке зображення внутрішніх органів. Різні органи і тканини дають на екрані тіні неодинакової інтенсивності, що і створює можливість відрізнити їх один від одного. Наприклад, на тлі прозорих для рентгенівських променів легень можна досліджувати серце, визначати запальні ділянки в легенях. Особливо успішно пряме рентгенологічне дослідження застосовується при діагностиці цілісності кісток скелета, оскільки кісткова тканина найбільшою мірою поглинає рентгенівські промені і дуже добре контрастує на тлі інших тканин людського тіла.

Завдяки прогресу електроніки, автоматики та телевізійної техніки важливими методами сучасної рентгенології стали рентгенотелебачення, ангіографія, комп'ютерна томографія, мамографія. Можливості рентгенологічного методу у вивченні морфології людини зумовили розвиток рентгенологічної анатомії.. Історично склався тісний зв'язок між рентгенологією і радіологією медичною, між рентгенологічними та іншими методами діагностики - ультразвуковими і радіонуклідними Найбільш актуальними напрямками наукових досліджень  є розробка теорії масових обстежень населення для виявлення ранніх форм приховано протікаючих захворювань, в т.ч. пухлин; складання комплексних алгоритмізованих програм обстеження органів і систем; розробка питань рентгенологічної семіотики найбільш ранніх морфологічних і функціональних проявів різних захворювань: створення і вдосконалення рентгенохірургічних, в т.ч. ендоваскулярних, методів лікування

У місті Запоріжжя працюють 65 рентгенологів, які надають людям якісні послуги.

Департамент охорони здоров’я вітає лікарів-рентгенологів з професійним святом та бажає наскрізь бачити хороших людей, плюси і мінуси у будь-якій ситуації, темні і світлі сторони життя. Родинного затишку, професійного зростання, натхнення у щоденній лікарській практиці! Нехай Вам завжди посміхається фортуна!