ЗНАЙТИ ЛІКАРЯ ПО ПРІЗВИЩУ:

 

НОВИНИ

Проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві. У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці.

В Україні цей День відзначається згідно Указу Президента України щорічно з 2006 року, щоб привернути увагу громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення і просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. В цьому році Міжнародна організація праці (МОП) святкує 100-літній ювілей, тому День охорони праці планує присвятити аналізу сторічної діяльності, спрямованої на поліпшення рівня охорони праці. «Охорона праці на роботі майбутнього» – девіз Всесвітнього дня охорони праці - 2019. МОП продовжить рухатися цим шляхом з урахуванням значних змін, які вже відбуваються у технологіях, демографічній ситуації, організації праці та кліматі. Завдяки знанням та досвіду, накопиченим за 100 років, вона готова зрозуміти і прийняти ті виклики, які виникатимуть на шляху до бажаних змін у сфері праці.

За оцінками Міжнародної організації праці, щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, які ведуть до відсутності на робочому місці протягом більше 3 днів. Кожен день в світі вмирають в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві близько 5000 осіб, в рік – від 2 до 2,3 мільйона осіб.

Для запобігання нещасним випадкам на виробництві створено інженерні системи з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого робочого процесу розробляються відповідні інструкції, приписи, правила з техніки безпеки, вводиться систематичний інструктаж працівників і всього персоналу, але навіть це не може повністю запобігти так званому «людському фактору». Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травматизму на виробництві відбуваються саме, коли знижується увага працівника.

Охорона праці – це засіб збереження життя та здоров'я людини у процесі трудової діяльності. Привернення уваги кожного роботодавця і працівника до необхідності зниження рівня виробничих ризиків, формування свідомого ставлення суспільства до культури безпеки праці – основна задача цього дня.