ЗНАЙТИ ЛІКАРЯ ПО ПРІЗВИЩУ:

 

ІНФОРМАЦІЯ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунальної установи «Міська лікарня №7»

Правові підстави проведення конкурсу:

Згідно з розпорядженням міського голови від 29.03.2018 №567 к/тр «Про порядок укладення контрактів з головними лікарями комунальних закладів (установ) охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, та призначення їх на посади», чинним Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 конкурсна комісія оголошує повторний конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря комунальної установи «Міська лікарня №7».

Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

Комунальна установа «Міська лікарня №7»: юридичне місце знаходження – вул. Новокузнецька, 20-А, м.Запоріжжя, 69118; фактичне місцезнаходження -  вул. Привокзальна, 9, м. Запоріжжя, 69118.

Основні напрямки діяльності установи (закладу): коди КВЕД 86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ.

Комунальна установа «Міська лікарня №7» надає багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу та амбулаторну допомогу первинного та другого рівня надання медичної допомоги мешканцям міста. Стаціонар розрахований на 150 ліжок та має наступні відділення: терапевтичне відділення на 30 ліжок; кардіологічне відділення на 30 ліжок; гінекологічне  відділення на 30 ліжок; отоларингологічне відділення на 30 ліжок; неврологічне відділення на 30 ліжок.

В установі функціонує денний стаціонар на 30 ліжок та поліклінічне відділення потужністю 300 відвідувань в зміну.

Статут та структура Комунальної установи «Міська лікарня №7» (додаються).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунальної установи «Міська лікарня №7» складають:

Загальний фонд – 33087030 грн

Спеціальний фонд – 993230 грн.

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами).

Контракт укладається строком на 3 роки.

Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі: Документи для участі у конкурсі приймаються з 30 травня 2018 року за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 20А, (каб.10) у робочий час з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год., в п’ятницю з 08.00 год. до 15.45 год., обідня перерва з 12.00 год. до 12.48 год. Кінцевий термін приймання документів 27 червня 2018 року до 17 години.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

Телефони для довідок:

Ситникова Марина Миколаївна - голова комісії, тел. (061) 224-10-82

Кравченко Марія Віталіївна – секретар комісії, тел. (061) 224-04-02

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або  поштою:

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографія (у випадках, визначених законодавством);
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 7. конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (на електронному носію);
 8. довідка МВС про відсутність судимості;
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
 10. попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 11. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендентів на посаду:

1) кваліфікаційні

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю для головного лікаря обласної лікарні - не менше 10 років, та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я" - не менше 8 років; для головного лікаря центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень - відповідно не менше 7 та 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

2) Повинен знати:

Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади. Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; основи державного управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; передові інформаційні та інтернет-технології, сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Дата і місце проведення конкурсу:

Конкурс проводиться з 06 липня 2018 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 20А, каб.15

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв та доданих до них документів відбудеться 06 липня 2018 року о 9 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 20А, каб.15.

Претенденти в разі бажання можуть взяти участь в засіданні комісії.

Про прийняття конкурсною комісією рішення щодо допуску до участі в конкурсі претенденти та учасники будуть повідомлені секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня засідання з розгляду документів.