ЗНАЙТИ ЛІКАРЯ ПО ПРІЗВИЩУ:

 

ІНФОРМАЦІЯ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №2» Запорізької міської ради

Правові підстави проведення конкурсу:

Згідно з розпорядженням міського голови від 05.04.2018 №681 к/тр «Про порядок укладення контрактів з керівниками комунальних закладів (установ) охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, та призначення їх на посади», чинним Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 конкурсна комісія оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №2» Запорізької міської ради.

 

Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №2» Запорізької міської ради: 69002, м.Запоріжжя, вул. Шкільна, 46.

 

Основні напрямки діяльності установи (закладу): коди КВЕД 86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ.

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №2» Запорізької міської ради забезпечує надання стоматологічної допомоги дорослим та дітям, спрямованої на профілактику стоматологічних захворювань, своєчасне виявлення, лікування та зубопротезування, а саме: терапевтичну, хірургічну, ортопедичну та дитячу стоматологію із застосуванням сучасних матеріалів та новітніх методів лікування.Поліклініка надає невідкладну стоматологічну допомогу цілодобово мешканцям міста. Потужність закладу становить 250 відвідувань у зміну.

 

Статут та структура Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №2» Запорізької міської ради (додаються).

 

Бюджетні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №2» Запорізької міської ради складають:

Загальний фонд – 6103911 грн

Спеціальний фонд – 3241720 грн.

 

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами).

 

Контракт укладається строком на 3 роки.

 

Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі: Документи для участі у конкурсі приймаються з 13 квітня 2019 року за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 20А, (каб.10) у робочий час з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год., в п’ятницю з 08.00 год. до 15.45 год., обідня перерва з 12.00 год. до 12.48 год. Кінцевий термін приймання документів 27 квітня 2019 року.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

Телефони для довідок:

Ситникова Марина Миколаївна - голова комісії, тел. (061) 224-10-82

Кравченко Марія Віталіївна – секретар комісії, тел. (061) 224-04-02

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або  поштою:

  • копія паспорта громадянина України;
  • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
  • резюме у довільній формі;
  • автобіографія (у випадках, визначених законодавством);
  • копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
  • згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
  • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (на електронному носію);
  • довідка МВС про відсутність судимості;
  • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

         10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

         11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

         12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендентів на посаду:

1) Кваліфікаційні:

вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» «Стоматологія» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи за фахом – не менше 5 років.

2) Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

         Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Дата і місце проведення конкурсу:

Конкурс проводиться з 2 травня 2019 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 20А, каб.15.

 

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв та доданих до них документів відбудеться 2 травня 2019 року о 13.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 20А, каб.15.

Претенденти в разі бажання можуть взяти участь в засіданні комісії.

Про прийняття конкурсною комісією рішення щодо допуску до участі в конкурсі претенденти та учасники будуть повідомлені секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня засідання з розгляду документів.